از دو هزار میلیارد تومان صنعت خودرو چه خبر

با گذشت بیش از یک سال از مصوبه کارگروه حمایت از تولید در زمینه پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت خودرو تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.