حزب فراگیر اصول‌گرایان تشکیل می‌شود

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر تشکیل حزب فراگیر اصول‌گرایان در آینده نزدیک، گفت: هنوز لیدری هیچ شخصی در حزب فراگیر مشخص و نهایی نشده و طرح اسامی افراد گمانه زنی‌ است.