چمران، چمران خميني بود نه بازرگان

يک زماني در نهضت آزادي بود و خيلي داغ فعاليت مي‎کرد. مي‎گفت آن موقع نهضت آزادي جذب‎کننده فعالين مذهبي نهضت ملي بود. به‎خاطر دين و خدا به آنجا رفت. بعدا وقتي ديد آن‎ها مانده‎اند، از آن‎ها جلو زد و رفت. نهضت آزادي يک وقتي بد نبود، اگر بد بود امام بازرگان را انتخاب نمي‎کرد. يک جايي در مسير حرکت توفنده انقلاب اسلامي کم آورد، جدا شد و رفت پي‎ کارش