آیا در ماه رمضان می‌توان به سفر رفت؟

بر اساس روایات اسلامی مسافرت در ماه رمضان مکروه است و تأکید شده است که مسلمان در شرایط ضروری مثل حج عمره، بیم تلف شدن مال و یا بیم هلاک شدن برادر می تواند در این ماه مسافرت کند اما پس از شب بیست و سوم که شب قدر است می تواند به سفر برود.

ادله فقهی بطلان رأی «صحت و تمامیت روزه “شدید تشنه نوشنده آب” و عدم وجوب قضای آن»

طرح مباحث فقه استدلالی در مرحله بحث و بررسی شقوق و احتمالات در میان عامه مردم، اصل قوام و انضباط شرعی تکالیف را در معرض سستی قرار می‌دهد کما این که طرح مباحث تخصصی میان صاحبان تخصص‌های دیگر برای عامه مردم نیز موجب سستی در نتایج عمومی برآمده از آن تخصص‌ها می‌شوند. عجبا که در روزهای اخیر مواردی مشاهده کردم که در افواه عمومی به این فتوای جدید تمسک کرده و روزه‌داری روزه‌خوارانه آشامیدنی را تجویز می‌کنند!

نماز و روزه دانشجویان درچه صورتی باطل است؟

از احکام مهم در دین مقدس اسلام احکام نماز و روزه است که خود شامل بخش‌های مهم و مبسوطی است اما شاید مقدم بر دانستن هر کدام از آن‌ها، پی بردن به اینکه نماز و روزه کی و کجا شکسته است برای دانشجویانی که به دور از خانه خود و در خوابگاه باشند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

آیا می‌توان از روزه به دلیل گرمی هوا دست کشید؟

مسؤول پیشین دفتر استفتائات مرحوم حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی گفت: انصراف، تردید و قصد انجام مبطل روزه به نیت روزه لطمه می‌زند و روزه را باطل می‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی: مردم با نخریدن برخی کالاها به مبارزه با گرانی بروند

آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به اینکه مردم نیز باید با خودداری از خرید برخی کالاها در زمینه مبارزه با گرانی اقدامی انجام دهند گفت: دولت باید کمر همت ببندد و مجلسیان اندیشه کنند تا فشار از طبقات ضعیف برداشته شود.