توهین «قانون» در هیئت نظارت بررسی می‌شود

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: مطالب منتشر شده در روزنامه «قانون» در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح و درباره این روزنامه تصمیم‌گیری می‌شود.

بازگشت به پروژه توهین به مقدسات

نمونه هایی نظیر زیر سوال بردن نصب و خلافت امیرالمومنین(ع) (روزنامه بهار)، اهانت به حضرت صدیقه کبری (مجله چشم انداز) و امروز، زیر سوال بردن حکم و نص قرآن مبین در خصوص شهادت مرد و زن، در رسانه ها، برون دادهایی شومی است که اعتقادات دینی و مسلمات قرآنی را هدف گرفته است.