نظرات فقهی کمتر شنیده شده از رهبر انقلاب

غیبت آن است که پشت سر مسلمان، عیب مستور او (امرى که مستور عرفى است) گفته شود، مشروط به اینکه به قصد تنقیص باشد، یا در نزد عرف تنقیص به‌حساب آید.

تبعیت از حکم حاکم شرع در مساله «رؤیت هلال ماه» بر همگان لازم است

اگر در مسأله رؤیت هلال ماه اختلاف پیش آید و از طرق مختلف، هلال ماه ثابت نشود، اما برای حاکم شرع و ولی امر ثابت شود و براساس آن حکم کند، تبعیت از آن بر همگان لازم است.

حکم اجتهاد دینی “بی بی سی” را چه کسی امضا کرده است؟

“بی‌بی‌سی فارسی” با انتشار خبری درباره استفتائات مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع تقلید درباره چهارشنبه آخر سال، در اقدامی غیرحرفه‌ای و ناشیانه تلاش کرد تا از این احکام فقهی، ایراد بگیرد… به نظر می‌رسد بی‌اطلاعی برخی از خبرنگاران بی بی سی فارسی نسبت به مسائل و احکام فقهی اسلام سبب شده است تا سایت رسانه دولتی انگلیس به خود اجازه دهد تا ضمن گام نهادن در جرگه فقیهان و اسلام شناسان، به نقد استفتائات مراجع تقلید هم بپردازد!