ماجرای کمک اهل‌سنت به حسینیه فاطمیه کابل

محمدکاظم کاظمی می‌نویسد: حقیقت این است که با همه فراگیری رسانه‌ها، ما پیروان دو مذهب از معتقدات، رفتارها و باورهای همدیگر خبر نداریم.

نان و مقام عده‌ای در تفرقه شیعه و سنی است

از نظر تاریخی همه اعم از شیعه و سنی متفقند که خلیفه دوم در ماه ذی‌الحجه از دنیا رفته است نه نهم ربیع. فقط یک روایت در کتب شیعه وجود دارد که هم از نظر سند ضعیف است و هم از نظر دلالت روایت ضعیف و موهنی است. این روایت مستمسک عده‌ای شده تا اعمالی را به اسم مراسم نهم ربیع انجام دهند. اعمالی که بسیار ناهنجار است و با مبانی دینی و توصیه‌های ائمه ما سازگاری ندارد؛ اهل بیت(ع) از این اعمال و رفتار نهی کرده‌اند.