زمستان مردی که حامی پرپاقرص اخوانی‌ها بود

«شیخ حمد بن جاسم» هم اکنون آخرین روزهای خود در سمت نخست وزیری و وزیر خارجه قطر را سپری می‌کند اما وی دغدغه دیگری نیز دارد و آن بیم و هراس از انتقامجویی شیخ «تمیم» ولی‌عهد قطر است.