مردم به عمل و اخلاق طلاب بسیار توجه دارند

مردم به عمل طلاب بیش از قلم و بیان او توجه دارند و عمل و اخلاق طلبه بسیار مورد توجه است و باید طلاب آن را رعایت کنند.

تسلط رهبر انقلاب بر ادبیات ایران و جهان عرب

هرگاه با مقام معظم رهبری دیداری داشتم، حضرت ایشان از ادبیات عرب مطالبی به زبان می‫آوردند که حاکی از ذوق و روحیه و حافظه ایشان است.‬ این خاطره مربوط به روحیه بالای حضرت آقاست.‬