تاثیر این نامه یک کار زمان بر و جدی می‌طلبد

در غرب رشد و یک تطوری نسبت به اسلام هراسی به وجود آمد که در حال حاضر شاهد آن هستیم. اسلام هراسی در بازه‌ای از زمان فقط معلول کار دشمنان اسلام و رسانه‌های غربی بود اما امروز شاهد هستیم علت‌های دیگر دارد. به ویژه آنکه پس از یازده سپتامبر این اسلام هراسی با نقش گروه‌های اسلامی نیز به نمایش در می‌آید.

همراه با «جهان‌شهری‌ها» تا «نبرد خلیج فارس»

مستند «جهان‌شهری‌ها»درباره زندگی طلبه‌ای آرژانتینی متأثر از انقلاب اسلامی، مستند «۲۴ ساعت مرخصی» و انیمشن «نبرد خلیج فارس» که نبرد هوایی شهید بابایی و نیروهای دشمن را تصویر می‌کند در ساعات پایانی چهارمین روز جشنواره عمار به اکران درآمد.