چگونه از کمر درد جلوگیری کنیم؟

کمردرد از معضلاتی است که این روزها گریبان بسیاری از افراد را گرفته است در این خبر شما را با برخی از راهکاریی که به کاهش آن منتهی می‌شود؛ آشنا می‌کنیم.

شرط موفقیت طرح تحول نظام سلامت

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران، با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور، موفقیت این طرح را در گرو همکاری حاکمیت و جامعه پزشکی دانست و گفت: اجرای هر طرحی برای اولین بار مشکل خواهد بود ولی غیرممکن نیست.