شرف یک تار موی ارغوان رضایی بر “س م آ”، “گ ف” و حتی “ف ه”!

هردو زن هستند، هردو ایرانی و البته هردو در خارج از کشور حجاب را کنار گذاشتند و اتفاقا هردو در فیلم تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، حضور داشته اند. یکی در فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد و دیگری در فیلم موسوی. اما تفاوتهای این دو در مقایسه با همانندیهایشان آن قدر زیاد است که وجه اشتراکشان در حد شباهت خال مه رویان و دانه فلفل باقی می ماند.

جرم: دوست داشتن ایران!

“من همه جا سعی کرده ام فارسی حرف بزنم و همیشه همه جا گفته ام که یک ایرانی هستم. من هیچ جا و هیچ مسابقه ای را بدون نقشه ایرانی که به گردن دارم تجربه نکرده ام.” اما قهرمانی او به مزاج جماعت ضد ایرانی خارج نشین و حامیان آنها اصلا خوش نیامد که در صدر آنها رسانه دولتی انگلیس و کاربران بالاترین قرار دارند. و همه اینها به علت یک جرم نابخشودنی این دختر جوان ایرانی است…