ازدواج سپید، پیوندی به سیاهی یک عمر

یک روانشناس اجتماعی ازدواج سپید را پیوندی به سیاهی یک عمر معرفی و تصریح کرد: تبعات ازدواج سپید برای بانوان فاجعه‌آمیزتر است.