انفجار در خط لوله اصلی نفت در یمن

القاعده یمن خط لوله اصلی نفت در استان «مارب» را منفجر کرد.