موفقیت دولت را موفقیت نظام می‌دانیم

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ما موفقیت دولت را موفقیت نظام اسلامی می‌دانیم و از هیچ کمکی به دولت دریغ نمی‌کنیم در ضمن اینکه ما دارای یک استراتژی خاص هم برای رسالت پاسداری از انقلاب هستیم.