نشست «استراتژی انتظار» در موسسه موعود

در این نشست که به کارشناسی استاد اسماعیل شفیعی سروستانی برگزار می شود در ادامه مباحث قبلی به موضوع استراتژی، هنر توزیع و به کارگیری همه عده و عده موجود برای نیل به هدفی کلان است و مسائل گوناگونی را در بر می گیرد؛ ساده ترین مسائل امنیتی تا تحقق یک امپراطوری و حکومت یک پارچه جهانی . . . پرداخته می‌شود.

معرفی کتاب: «استراتژی انتظار» و «دولت کریمه»

استراتژی انتظار جلد 1 تا 3 مجموعه ای از همین نویسنده است که به وسیله انتشارات موعود عصر، چاپ پنجم آن در سال 1384 راهی بازار شده است. این سه مجلد که در یک مجموع هجمع آوری شده اند، شامل نوشته های محققانه نگارنده در طول سال های دهه 70 و ابتدای دهه 80 است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.