کانادا هم به کمک فرانسه در مالی شتافت

استفن هارپر، نخست وزير کانادا، روز دوشنبه (۲۵ دي، ۱۴ ژانويه) گفت: «اگرچه دولت کانادا برای ماموريت نظامي مستقيم در مالی طرحی ندارد و نخواهد داشت، اما آماده است براي کمک به نيروهايي که در مالي مداخله مي‌کنند، حمايت محدود، واضح و منطقي ارائه دهد.»