بزرگ‌ترین تهدید ما عدم استقلال فکری است

انقلاب اسلامی ایران بر پایه سه ویژگی اصلی و اولیه مبتنی بود یکی بحث استقلال، یکی بحث ازادی و یکی بحث جمهوری اسلامی بود که بعدها با تعبیر مقام معظم رهبری به بحث مردمسالاری دینی تبدیل شد.