انیمیشن: مصیبت در پشت میز +دانلود

بعد از سال ها فرسودگی پشت میز، شاید آرزوی مردن آرزوی خوش تری باشد وقتی به گذشته ای می اندیشی که بر تو رفته است. انیمیشن “In the fall” ساخته انتقادی دیگری است از استیو کاتز که فرسودگی ناشی از بیگانگی کار یکنواخت اداری را به تصویرمی کشد.