قرقیزستان به دنبال تقویت اسلام سنتی

قرقیزستان در راستای کم‌ اثر کردن تبلیغات گروه‌های افراطی، روند تقویت اسلام سنتی را در این کشور در پیش گرفته است.