در آمریکا تیراندازی و تروریسم چگونه تقسیم‌بندی می‌شود؟

کاربران شبکه‌های اجتماعی به بهانه کشته شدن سه جوان مسلمان در جنایت چپل‌هیل آمریکا، سکوت رسانه‌های غرب را به باد انتقاد گرفته‌اند و با تصاویر و ادبیات متفاوت و متنوع، به سهم خود سکوت رسانه‌ای را شکسته‌اند.

مروری بر جنون مسلمان آزاری در دنیای غرب

اذیت و آزار مسلمانان ساکن دنیای غرب تنها بخشی از اهداف پروژه اسلام هراسی است. جلوگیری از اقبال عمومی به اسلام به خصوص در آمریکا و نیز تشدید فعالیت گروه های تندروی ضد اسلامی برای حمایت از اسرائیل از دیگر اهداف پروژه های اسلام هراسی در دنیای غرب است.

راه‌اندازی طرح آنلاين جهت مقابله با اسلام‌هراسی در آمريكا

طرح آنلاين با عنوان «هم وطن آمريكايی من» به منظور مقابله با پديده اسلام‌هراسی در آمريكا از سوی بنياد توليدات رسانه‌ای وحدت (UPF) آمريكا راه‌اندازی شد.