عاشورا درس همگانی امر به معروف است

نویسنده و استاد عرفان اسلامی گفت: عاشورا برای احیاء معالم دین و امر به معروف و نهی از منکر اتفاق افتاد، ‌متأسفانه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با همه تلاش‌ها و قانون‌گذاری‌ها جایگاه خود را نیافته است.