از تئاتر بیداری‌اسلامی‌ حمایت نکردند

تهیه‌کننده نمایش «سقوط از ارتفاع پست» گفت: هیچ نهاد و ارگانی غیر از موسسه اوج از نخستین نمایش با موضوع بیداری اسلامی حمایت نکرد.