برج آزادی از بی‌پولی سوراخ شد!

یک کارشناس حوزه‌ی میراث فرهنگی استان تهران تأکید کرد: مشکل اصلی «برج آزادی» نبودن اعتبار کافی برای حفاظت و نگهداری از این برج تاریخی است.