از شعارهای ۵۷ تا آروم نمیگیگیریم

شاهرخ مسکوب در روزها در راهش در یکی از روزهای بهمن ۵٧ اینطور ماجرا را توضیح می‌دهد: تقریبا همه شعارها موزون است. شعر ویژگی برجسته فرهنگی ماست. این فرهنگ بصورت کلام شاعرانه تجلی می‌کند و هستی می‌پذیرد: بصورت سرود … امروز هم برخاستن ملت با شعر، با سخن موسیقی توام است.

انتقاد سعیدی راد از اشعار کف خیابانی

عبدالرحیم سعیدی راد با اشاره به اینکه برخی از دفاتر شعر منتشر شده در کشور نیاز به بررسی محتوایی پیش از چاپ دارند گفت: برخی از اشعار امروز آن قدر کف خیابانی است که نمی‌شود با هیج ارزشی منطبقش دانست.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.