نگاهی به تاریخ جنایات اسرائیل در لبنان

در طول سال‌های متمادی، مقاومت لبنان شکست‌های مفتضحانه‌ای را بر رژیم وحشی اسرائیل تحمیل کرده و ضمن آزادسازی مناطق اشغالی، جرأت فکر به حمله و تجاوز را از این رژیم گرفته است.  به مناسبت سالگرد کشتار صبرا و شتیلا، تاریخ تهاجمات اسرائیل به لبنان را مرور می‌کنیم. تهاجم سال ۱۹۸۲، اولین تهاجم رسمی اسرائیل به […]

اسرائیل در قدس مدرسه یهودی می‌سازد

سازمان ملل و اغلب کشورها شهرک‌های اسرائیلی را غیرقانونی می‌دانند زیرا این اراضی در جنگ سال ۱۹۶۷ از سوی اسرائیل به اشغال درآمد و بنابراین مشمول معاهده ژنو می‌شود که به موجب آن ساخت و ساز در اراضی اشغالی ممنوع است.

نیروهای آمریکایی مخفیانه به عراق بازمی‌گردند

بغداد خود را برای دریافت سلاح جدید از آمریکا آماده می کند تا بهتر بتواند با ناامنی ایجاد شده توسط گروه ˈالقاعدهˈ مقابله کند.