حمایت استاد طاهرزاده از دکتر جلیلی

اگر بپذیریم ما هر اندازه موفقیت در انقلاب داشته‌ایم بر اساس روحیه‌ی مقاومت در مقابل استکبار و تأکید بر روی ارزش‌ها و عدالت بوده و اگر بپذیریم در هر حال باید به طور نسبی و در مقایسه با سایر نامزدها یکی را انتخاب کرد بدون آن‌که شخصیت سایر نامزدها را نفی کنم، بنده به جناب آقای دکتر جلیلی نظر دارم.

رونمایی از کتاب سلوک حول شخصیت امام خمینی

جدید‌ترین اثر استاد اصغر طاهرزاده را با عنوان «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی» منتشر شد.

فراماسونری در ایران در شماره جدید «فرهنگ عمومی»

ماهنامه فرهنگ‏عمومی به مدیرمسئولی مهندس منصور واعظی و سردبیر استاد شهریار زر‌شناس به زیور طبع آراسته گردیده است. این ماهنامه ۲۴۰ صفحه‌ای، پس از سخنان مقام معظم در مورد «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» طی چهار فصل به مباحث علمی، فرهنگی، ادبی و اقتصادی می‌پردازد. گفتگوی ویژه این شماره آن با دکتر موسی حقانی درباره «فراماسونری در ایران» است.