بخشش اضافه‌خدمت مشمولان‌غایب تا ۲۲بهمن

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اعلام جزئیات غیبت توجیه پذیر از سربازی از بخشش اضافه خدمت تمامی مشمولان غایب تا 22 بهمن خبر داد.

تمدید بهره‌مندی از کسر خدمت‌های ایثارگری

تصمیم بر این شد تا کسر خدمت‌های مربوط به فرزندان جانبازان، رزمندگان و آزادگان که متولد سال 72 و قبل از آن هستند، تمدید شود.