زیان نیمی از انگلیسی‌ها به علت جرائم سایبری

بر اساس بررسی‌های سازمان Get Safe Online بیش از نیمی از شهروندان انگلیس قربانی حملات سایبری بوده و از این بابت به طور مالی و عاطفی آسیب دیده‌اند.