تظاهرات میلیونی ضد مرسی در مصر

در سایه ناآرام شدن اوضاع مصر، صبح امروز خط لوله انتقال گاز مصر به اردن در شهر العریش (شمال سینا) منفجر شد.