اگر تاریخ را ننویسی دیگران برایت می‌نویسند

در مورد اعدام بعد از جنگ مرصاد غفلت کردیم و صدها کتاب در خارج از کشور نوشته شده است و در آن به بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تا ارکان دیگر انقلاب را مورد هجمه قرار دادند. این در حالی است که ما دور این واقعه تاریخی خط قرمز کشیدیم و وضع به گونه‌ای شده است که در بیرون از مرزهای ایران روایتی از این اعدام‌ها ترسیم شده است که تصور می‌شود خلال‌ناپذیر است