فراخوان مشمولان فروردین 94

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین ماه 1394 را به خدمت سربازی فراخواند.

چگونه اعزام به خدمت را به تعویق بیاندازیم؟

تغییر در تاریخ اعزام به خدمت سربازی از مواردی است که همواره مورد پرسش مشمولان و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد و حتی سبب شده برخی از آنان به دلیل بی‌اطلاعی از شرایط و نحوه اقدام آن وارد غیبت نیز شده و در موعد مقرر برای اعزام به خدمت سربازی مراجعه نکنند،‌ اما چه مواردی سبب می‌شود تا مشمولان مجاز به تعویق موعد اعزام خود به خدمت سربازی باشند؟