توکلی: دولت قانون‌ اساسی را نقض نکند

نماینده تهران در انتقاد به ارائه تبصره هدفمندی یارانه ها از سوی دولت به مجلس و اعلام وصول آن در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: اعلام وصول و چاپ نامه ای که معاون رئیس جمهور نوشته بر اساس قانون اساسی مقدور نیست.