آریل شارون ناپدید شد

یک پایگاه خبری صهیونیستی از ناپدید شدن «آریل شارون» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که چندین سال است، در اغما به سر می‌برد، خبر داد.

مقدم: ديگر نمي‌توان با نگاه 20 سال پيش سريال‌سازي كرد

كارگردان «زير هشت» گفت: ما براي جنگ با رسانه‌هاي قدرتمندي كه با اهداف شوم سريال مي‌سازند، دوبله مي‌كنند و در بهترين ساعت از شب پخش مي‌كنند، نمي‌توانيم با نگاه 20 سال پيش حركت كرده و به جنگ يك دشمن تا دندان مسلح برويم.