روحانی: افزایش تورم محدودی خواهیم‌داشت

دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در پی اجرای تبصره 21 قانون بودجه سال 93 است و در این راستا اولین قدم با همکاری مردم بسیار خوب برداشته شد و با توجه به اینکه در قانون آمده بود افرادی که نیازمند هستند، باید یارانه دریافت کنند، دولت از مردم خواست تا کسانی که احساس نیاز دارند، ثبت نام کنند.

تخریب منابع طبیعی در فاز دوم هدفمندی

تنها امیدواریم وزارت نفت باتدابیری، دسترسی مردم مناطقی که کمتر به سوخت فسیلی دسترسی دارند را تسهیل کند تا آنها با دستیابی آسان به این گونه سوخت آسیب کمتری به منابع طبیعی وارد کنند.

شوک‌ درمانی با شرایط اقتصاد سازگاری ندارد

اگر قیمت های جدید و افزایش یافته حامل های انرژی یک باره به خریداران منتقل شود، جدای از تبعات احتمالی سیاسی و اجتماعی، به جای آن که کاهش مصرف را در پی داشته باشد، به رکود تورمی منجر می گردد. اما اگر این کار به تدریج صورت گیرد، خانوارها و بنگاه ها فرصت می یابند تا به تغییر رفتار یا اصلاح خط تولید اقدام کنند. هم زمان، دولت نیز فرصت اعمال سیاست های غیرقیمتی مؤثر بر مصرف را خواهد یافت.

افزایش قیمت انرژی کمرشکن خواهد بود

ما نمی توانیم فتوا دهیم که قیمت ها افزایش پیدا کند. به هیچکدام از این دولت ها نمی توان اعتماد کرد. دولت باید برنامه داشته باشد. باید بگویند ما قیمت بنزین را اینقدر افزایش می دهیم و در عوض این خدمات جایگزین را انجام می دهیم.

افزایش یارانه بهتر از پول دادن به تولیدکنندگان

اگر کسب وکارها از دولت می خواهند که فضای بازار آزاد را برای آنها فراهم کند، نمی‌توانند خود به طور گسترده متقاضی دریافت یارانه باشند. اگر امروز تصمیم به اختصاص درصدی از درآمدهای طرح هدفمندی برای توزیع در میان صاحبان صنایع بگیریم، چه ابزار اجرایی مناسبی داریم که به تلۀ فسادها و رانت‌های عظیم تجربه‌شده در دهه‌های اخیر گرفتار نشویم؟

هاشمی:هیچ توجیهی ازدولت قابل‌قبول نیست

برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم تا ۴۰درصد می‌رسد و دولت هیچ توجیهی ندارد.

افزایش 43 درصدی قیمت حامل‌های انرژی

با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به اضافه ۵ درصد افزایشی که بابت نوسازی و به‌سازی خطوط لوله نفت و گاز اعمال می‌شود در واقع قیمت بنزین و گازوئیل ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت.