مسبب افزایش قیمت مسکن مهر کیست؟

موج دوم انتقاد از طرح مسکن مهر آغاز شده و مسئولان دولت یازدهم مسبب افزایش قیمت واحدهای این طرح را دولت قبل معرفی می‌کنند، اما آیا دولت دهم عامل افزایش ۱۲ میلیون تومانی مسکن مهر است؟

وام مسکن مهر ، 30 میلیون تومانی شد

مسئولان وزارت مسکن اعلام کرده اند که به جهت ترسیع در روند واگذاری واحدهای تکمیل شده مسکن مهر ، با تصمیم جدید ، وام مسکن مهر 300 میلیون ریالی شد .