آمریکا یک ایرانی را به اتهام قاچاق قطعات جت بازداشت کرد

شرکت «پرات-ویتنی» که تولید کننده موتورهای هواپیماهای جت است تایید کرده است که متهم برای این شرکت کار می‌کرده است و مدیران شرکت در این پرونده با مقام‌های فدرال همکاری می‌کنند.