کلیدگرانی نفت دردست ایران و عربستان

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه در صورت ادامه شرایط فعلی باید در فصل بهار شاهد دوران کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت باشیم، گفت: مذاکرات و توافق ایران و عربستان قیمت نفت را افزایش می‌دهد.

6 ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران

افزایش سهم ساخت داخل، تسهیل در شرایط انتقال تکنولوژی، صیانت از مخازن هیدروکربوری، افزایش ضریب بازیافت، افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حفظ منافع ملی از مهمترین ویژگی‌های نسل جدید قراردادهای نفتی ایران است.