اگر شاه هم ۴۰ سال فرصت داشت به همینجا نمی‌رسیدیم؟

فرد هالیدی در کتاب “توسعه سرمایه‌داری در ایران” می‌گوید در دهه ۴۰ اجاره بها حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد مردم بود. تا سال ۵۲ پانزده برابر افزایش یافت. در سال ۵۳ مجددا دویست درصد رشد کرد و در سال ۵۴ هم صد درصد دوباره افزایش یافت.

گوشت مردم زیر دندان ژنرالهای اقتصاد

همین سناریوی کثیف در ماجرای پوشک، رب گوجه، تخم مرغ ، لاستیک … اتفاق افتاد !

امام خمینی تاکید داشت اقتصاد را باید به مردم داد نه دانه‌درشت‌ها

آمارهای اقتصادی آمریکا نشانگر این است که ثروتمندان ثروتمندتر و ثروتمندترین ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا فقیرتر و فقیرترین فقرا باز هم فقیر تر شده‌اند. در حالی که ظرف سه دهه گذشته تولید ناخالص داخلی آمریکا 75% افزایش یافته ولی درآمد لایه های تحتانی جامعه آمریکا کاهش نشان می دهد و این یعنی ثروت میان فرادستان توزیع می شود و فرودستان و میان دستان را بهره ای نیست. این است دستاورد نظام لیبرال‌دموکراسی و نماینده تمام‌قد آن، آمریکا.

فرهنگ سرمایه‌داری مقدمه اقتصاد سرمایه‌داری

نظام سرمایه‌داری یک کل به هم پیوسته است و نمی‌توان آن را منحصر در ابعاد اقتصادی کرد. دکتر آجیلی در این یادداشت با تمرکز بر فرهنگ سرمایه داری به بررسی ابعاد سیاسی، ابعاد امنیتی- نظامی و ابعاد فرهنگی- اجتماعی این نظام می‌پردازد.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.