التقاطيون انقلابيون را بی‌سواد می‌دانند

شاید یکی از مشکلات ما در این مقطع این است که تولید محتوای اقتصاد اسلامی برای یک جنگ اقتصادی و مواجهه اقتصادی با دنیا را به اندازه کافی انجام نداده ایم و تفکر دلباخته به غرب با تکیه به تفکرات لیبرالی و دست پری که به لحاظ متون علمی دارند، مرتب سعی می کنند طرف مقابل خود را غیر علمی جلوه دهند .

این دولت وابستگی به خارج را تشدید می‌کند

در حالیکه در جوامع سرمایه‌داری اروپا و امریکا هر سال لیست اسامی میلیاردها و چگونگی به دست آوردن این ثروت در مطبوعات برای اطلاع عام منتشر می‌گردد، در جامعه ما ساختار اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی و چگونگی دست‌یابی آنها بدان ثروت مخفی مانده است و مخفی می‌ماند. کشف چرایی این مسئله، بسیار مهم است. همچنان‌که درباره فرار سرمایه از ایران هم مطلبی منتشر نمی‌شود.

چه عواملی راه را برای فساد باز می‌کند؟

نظام لیبرالی یک ویترین خیلی زیبایی است که در آن شعار های بسیار زیبایی وجود دارد که رهبری هم به عنوان یک کاخ شیشه ای از آن نام می برند. در واقع ما با یک شعار های خیلی زیبایی مانند شفاف سازی اطلاعات، بحث تجارت آزاد، رقابت پذیری، بازار کامل و تمام این ها مواجه هستیم. اما در عمل آن چیزی که شاهد هستیم این ها نیست، یعنی حتی بحث شفاف سازی اطلاعات به واقع این است که آن کارتل اقتصادی حاکم از شفافیت اقتصادی برخی از نهاد ها استفاده کند و بتواند به سود بیشتری برسد.

فقدان عدالت در نظام سرمایه‏ داری غرب

به اعتقاد اغلب کارشناسان چارچوب اقتصاد سرمایه‏داری غرب به گونه‏ای بسته و انعطاف‏ ناپذیر است که خیلی‏ها سعی در برداشتی دیگر از آن را در درون آن جست‏و جو کردند و جالب این‏که چیزی نیافته‏اند.بر همین اساس نیز کارشناسان معتقدند اقتصاد غرب دربرگیرنده‏ی تمام پوشش‏های اقتصادی نیست و چیزی به نام عدالت در آن یافت نمی‏شود.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.