تمسخر خلیفه خودخوانده در «دولت خرافه»

یک مجموعه تلویزیونی طنز با نام “دولت خرافه” در شبکه تلویزیونی العراقیه، ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی تکفیری داعش را به تمسخر گرفته است.