مرسی چرا «السیسی» را سرلشگر کرد؟

طنطاوی به عبد الفتاح السیسی، رئیس وقت سرویس اطلاعات مصر اعلام می کند که عملیات کشتار نظامیان سازماندهی شده بوده و هدف از آن در تنگنا قرار دادن مرسی است که در این جلسه او به این موضوع اعتراف می کند و این اعتراف به ضرر طنطاوی تمام شد و از طرف السیسی به گوش مرسی رسید.