عکس: نتایج تراکم‌فروشی در نمای شهر مشهد

این عکس‌ها در فروردین ۹۲ گرفته شده‌اند و نشان از بد‌تر شدن روز به روز وضعیت اطراف حرم دارند.

توسعه نامتوازن حاصل تئوری قطب رشد بود

آن کسی که از خارج می آمد و برای جامعه ایرانی برنامه ریزی می کرد، مثل بتل و ستیران که از آمریکا و فرانسه می آمدند، ویژگی های سرزمینی ما را کمتر مورد توجه قرار می دادند.

ایران و مدل توسعه جهادی

ما برای مشکلاتمان از غرب راه حل می‌آوریم اما مشکلاتش را هم می‌آوریم. راه حل چیست و چکار می‌توان کرد؟ راه حل این است که باید با روحیه جهادی و ایثار‌گری کار کرد.

سال توليد ملی و درسي ديگر از ويتنام

رهبران ويتنام شمالي كه همزمان با جنگ در كشورشان ، در پاريس هم به دنبال صلح و جلوگيري از خونريزي بيشتر بودند، پس از پايان نبردها، شروع به بازسازي اقتصاد در هم شكسته خود با رعايت قواعد بازي بين المللي كردند.