آیا فرهنگ نیازمند مهندسی است؟

نظام اسلامی جز در یک جامعه اسلامی قوام و دوام نمی‌یابد و جامعه اسلامی هم جز با فرهنگ اسلامی شکل نمی‌گیرد. جامعه ما همچنان گرفتار رسوبات فرهنگ ستمشاهی و آمیزه‌ای از فرهنگ‌های جاهلی و خرافی بومی و غربی است و هر چند نمودها و نمادهایی از فرهنگ اسلامی را هم مشاهده می‌کنیم، اما از آنجا که عقاید التقاطی هرگز به فلاح نمی‌انجامند، فرهنگ التقاطی امروز جامعه ما هم متضمن رستگاری نیست.

«پیوست فرهنگی از مفهوم تا روش» منتشر شد

پیوست فرهنگی از مفاهیم جدیدی است که به دنبال واژگان راهبردی «مهندسی فرهنگ»، «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» توسط مقام معظم رهبری در تاریخ۸۶/۹/۱۷ طرح گردیده است.

نبود استراتژی فراگیر فرهنگی، آفت فعالیت های فرهنگی

حکایت فعالین فرهنگی ما حکایت کسی است که می داند و می بیند که دشمن از کجا و با چه سلاحی حمله می کند و تنها فریاد می زند:«آی…دشمن از فلان جا دارد می آید!» اما برای متوقف کردن آن و پاسخ متقابل به آن راه حلی پیشنهاد نمی کند.

الگوی «تحلیه، تخلیه و تثبیت فرهنگی» برای مهندسی فرهنگی دانشگاه‌

استاد مطهری مهندسی فرهنگی در یک جامعه اسلامی را با سه حرکت؛ تحلیه، تخلیه و تثبیت فرهنگی امکان پذیر می‌داند و اضلاع مثلث مهندسی فرهنگی در ساختار اندیشه وی دارای سه ضلع تحلیه، تخلیه و تثبیت فرهنگی است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.