تقوا، برنامه و سابقه درخشان لازمه نامزد اصلح است

کاندیداها باید برای همه ابعاد جامعه از جمله مسائل فرهنگی ، سیاسی ، مقابله با دشمنان خارجی و به خصوص مسائل اقتصادی کشور برنامه داشته باشند و با برنامه وارد عرصه مدیرتی در سطح کلان کشور شوند تا انشالله کشور را در مسیری رو به جلو حرکت دهند.