ردپای رسانه های شیطان در کشور

امام جمعه مشهد مقدس گفت: نامگذاری روز خبرنگار مزین به شهادت محمود صارمی نشان دهنده این واقعیت است که عرصه اطلاع رسانی عرصه قربانی شدن و اهتمام برای ترویج ارزش ها است و عرصه کاسبی نیست.

نمایندگان دربرابر تایید یا رد برجام مسئولند

امام جمعه مشهد مقدس با اعلام اینکه نمایندگان مجلس به مسئولیت شرعی و امانتی که از طرف مردم در دست آنان است توجه ویژه داشته باشند، گفت: نمایندگان دربرابر تایید و یا رد برجام و قطعنامه مسئول هستند.

مبانی اسلام توسط دشمن در محیط های نخبه پرور زیر سوال برده می شود

امام جمعه مشهد گفت: دشمنان مبانی اسلام را در محیط های نخبه پرور جامعه زیرسوال برده اند و لذا نباید اجازه داد آزادی فکر و اندیشه در دانشگاه ها صحنه جولان حرکت های ضد ارزشی شود.

اصرار بر ادامه تحقیر ایران نباشد

عضو مجلس خبرگان گفت: در یک سال گذشته به اندازه‌ای تحریم شدیم که در 35 سال نشدیم بنابراین اصرار بر ادامه راه و نادیده گرفتن تجربیات یک ساله نباشد.

عاشورا ایستادگی مقابل انحراف بزرگ جامعه بود

امام جمعه مشهد گفت: واقعه عاشورا یک نقطه اعتراض و ایستادگی در برابر یک انحراف بزرگ در جامعه بود.