زندانیان پس از حبس نباید از جامعه جدا باشند

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اعتقاد ما این است که زندانیان پس از حبس نباید از جامعه جدا شوند چرا که این موضوع باعث گرایش دوباره آنها به سوی بزه و جرم خواهد شد.