چگونه فلسطین محور وحدت اسلامی خواهد شد؟

پس از بیداری اسلامی و ناکامی غرب در ساقط کردن بشاراسد و تسلیم نشدن عراق و ایران در کنار پیوستن روسیه به این محور (به عنوان یک تاکتیک برای حفظ منافع خود) محور سازش یکی از برنامه‌ی ۱۰ سالهٔ خود را در منطقه با جدیت بیشتری دنبال می‌کند: ضربه به محور اسلامی و مقاومت از درون؛ یعنی اختلافات مذهبی و طایفه‌ای.