احمدی‌نژاد تغییرات اموال خود را اعلام کرد

در این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و برخی بستگان چهار واحد حدود یکصد متر مربعی احداث گردیده که با فرزندان در آن سکونت داریم.

آرزو داشتیم جان خود را برای ملت فدا کنیم /هیچ سندی علیه ملت امضا نکردم

احمدی‌نژاد از طرح مسائل فرعی و کارشکنی‌ها گلایه کرد و افزود: تبلیغات منفی علیه دولت بسیار بود و من احتمال می‌دهم ادامه هم پیدا کند و حتی ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه تشدید هم پیدا کند اما روش من همان روش قبلی است زیرا تصور می‌کنم کشور نیازمند همبستگی، همکاری و همدلی است.