ناهماهنگی در مدیریت بحران کمتر شده است

معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت: در حوادث ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و در حادثه طوفان به دلیل اینکه تجربه قبلی نداشته‌ایم غافلگیر شدیم.

طرح میدان «نقش امام» خمین نهایی شد

طرح میدان «نقش امام» شهر خمین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر خمین و مشاور طرح مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.